top of page

Dienstencheques aankopen

U betaalt de hulp steeds met dienstencheques die u bij ons heeft aangeschaft. Voor ieder gewerkt uur overhandigt u haar (of hem) één cheque.

Deze cheque geeft aan op welke datum er 1 uur lang is gewerkt. Dus voor 4 uur overhandigt u 4 cheques. Door ondertekening van de cheque erkent u dat de afgesproken en op de cheque aangegeven prestatie is verricht en de daarvoor geldende vergoeding door ons mag worden betaald aan uw zelfstandige poetshulp.

Het is van belang dat u zorgt dat u voldoende cheques in huis heeft. Dit doet u door een veelvoud van € 16,50 naar ons over te maken o.v.v. uw naam en gebruikersnummer (Dus voor bijvoorbeeld 8 cheques maakt u 8 keer €16,50 = € 132 over). Wij bevestigen direct ontvangst en zorgen er voor dat u de cheques binnen 2 dagen in huis heeft.

Ons rekeningnummer is:

IBAN: NL 05 BUNQ 2042565253

ten name van Leve Goirle

Kerkstraat 7

5133 AJ Riel

Mocht u geen gebruik meer willen maken van onze dienstverlening, dan kunt u de niet gebruikte cheques aan ons retourneren. Wij maken het bedrag dat u voor de betreffende cheques heeft betaald naar u terug over, onder aftrek van € 2,50 administratiekosten per cheque.

bottom of page